Serwis rekuperacji to dodatkowa gwarancja na sprawne działanie instalacji oraz zapewnienie jej długiej i bezawaryjnej pracy. Usługa serwisu jaką oferujemy naszym klientom dzieli się na dwa etapy. Pierwszy, czyli standardowy pakiet obejmujący serwis gwarancyjny i okresowe przeglądy, drugi natomiast (serwis pogwarancyjny) jest zabezpieczeniem na przyszłość, gdy gwarancja przestanie obejmować urządzenia. Zaznaczamy, że serwisujemy tylko wykonane prze naszą firmę systemy rekuperacji, gdyż tylko co do nich mamy pewność prawidłowego wykonania.

Serwis gwarancyjny

Na życzenie klientów zajmujemy się serwisem w czasie trwania gwarancji oraz ewentualnymi naprawami powstałymi w tym czasie. Serwis gwarancyjny obejmuje:
– okresowy przegląd instalacji
– czyszczenie wymiennika ciepła rekuperatora
– wymianę filtrów
– kontrole działania i sprawności system
– kontrole ustawień, sterownika praz ich regulacje
– kontrolę drożności kanałów (od czerpni przez nawiewy i wyciągi do wyrzutni)
– sprawdzenie odprowadzania skroplin
– kontrole dodatkowych urządzeń

Oprócz wymienionych wyżej usług dodatkowych, wykonujemy także wszelkie czynności związane z samą gwarancją.

Serwis pogwarancyjny

Nigdy nie zostawiamy naszych klientów bez opieki. Po upływie okresu gwarancji pozostajemy do stałej dyspozycji. Oczywiście możemy nadal wykonywać podstawowe czynności serwisowe i przeglądy okresowe, a w razie jakichkolwiek problemów wykonamy wszelkie naprawy urządzeń.